• [ 日勤 ]

  / NHẬT CẦN /

  n

  việc đi làm hàng ngày/ca làm việc ban ngày
  毎日勤勉に勉強することで~で上達する :Tiến bộ~ nhờ sự học hỏi được trong công việc hàng ngày
  夜勤を日勤に替えてもらった. .:Giá mà được thay đổi từ ca làm việc ban đêm thành ca làm việc ban ngày thì ...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X