• [ 二人称 ]

  / NHỊ NHÂN XƯNG /

  n

  ngôi thứ 2 (đại từ nhân xưng)
  二人称命令形 :Mệnh lệnh thức ngôi thứ hai
  ~を二人称で書く :Viết ~ bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ hai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X