• [ 乳酸 ]

  / NHŨ TOAN /

  n

  Axít lactic (công thức hóa học là C3H6O3)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X