• [ 乳臭児 ]

  / NHŨ XÚ NHI /

  n

  Lính mới/người chưa có kinh nghiệm/người miệng còn hơi sữa (nghĩ bóng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X