• Tin học

    [ 入出力制御システム ]

    hệ thống điều khiển vào ra (IOCS) [Input-Output Control System/IOCS]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X