• [ 乳状 ]

  / NHŨ TRẠNG /

  n

  Dạng sữa

  [ 入城 ]

  / NHẬP THÀNH /

  n

  sự tiến vào thành (giành chiến thắng và tiến vào chiếm thành của kẻ thù)

  [ 入場 ]

  n

  sự vào rạp/sự vào hội trường

  [ 入定 ]

  / NHẬP ĐỊNH /

  n

  sự nhập thiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X