• Kinh tế

  [ 任意積立金 ]

  các khoản thu nhập giữ lại đã phân phối [Appropriated retained earnings (US)]
  Category: Tài chính [財政]

  [ 任意積立金 ]

  những nguồn dự trữ tự nguyện [voluntary reserves]
  Category: Tài chính [財政]

  [ 任意積立金 ]

  Quỹ dự trữ tự do
  Explanation: Là phần lãi mà công ty không chia cho cổ đông mà cho vào ngân hàng dự trữ cho 1 mục đích nào đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X