• [ 人形遣い ]

  / NHÂN HÌNH KHIỂN /

  n

  Diễn viên múa rối/người điều khiển con rối
  マペット人形遣い :diễn viên điều khiển con rối

  [ 人形使い ]

  / NHÂN HÌNH SỬ /

  n

  Diễn viên múa rối/người điều khiển con rối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X