• [ 人間社会 ]

  / NHÂN GIAN XÃ HỘI /

  n

  Xã hội loài người
  人間社会に大きな影響を及ぼす :Gây ảnh hưởng lớn đến xã hội loài người.
  人間社会に破壊的な方向に走る :chạy theo hướng phá hoại xã hội loài người.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X