• []

  n, n-suf

  âm thanh
  お寺の鐘の音を聞くと心が穏やかになる:Nghe tiếng chuông chùa thấy tâm hồn trở nên lắng đọng

  []

  n

  rễ
  cội rễ
  cội

  []

  / TỬ /

  n

  Tý (con vật đầu tiên trong 12 con giáp)

  []

  / TẨM /

  n

  Sự ngủ
  寝が足りない: Thiếu ngủ

  Kinh tế

  [ NED ]

  Sư phát triển các Doanh Nghiệp Nhật Bản [Nihon Enterprise Development]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X