• [ 値上がり ]

  n

  sự tăng giá
  食糧の値上がりは国民にとっては深刻な問題だ。: Giá lương thực tăng là một vấn đề nghiêm trọng đối với dân chúng.
  giá tăng

  Kinh tế

  [ 値上がり ]

  giá tăng [rise in price/price advance/advance in price]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X