• Kỹ thuật

    [ ねじ用限界ゲージ ]

    dưỡng đo giới hạn ren [limit gage screw thread]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X