• [ 寝ずの番 ]

  / TẨM PHIÊN /

  n

  sự thức canh đêm/sự trực đêm/người trực đêm
  寝ずの番をする :trực đêm
  24時間寝ずの番 :trực liên tục 24 giờ

  [ 不寝の番 ]

  / BẤT TẨM PHIÊN /

  n

  Ngày ăn chay trước ngày lễ không ngủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X