• [ 熱帯魚 ]

  / NHIỆT ĐỚI NGƯ /

  n

  cá nhiệt đới
  熱帯魚は飼えます。 :Bạn có thể nuôi cá nhiệt đới.
  熱帯魚が群がるサンゴ礁 :Dải san hô ngầm tập trung rất nhiều cá nhiệt đới.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X