• [ 熱帯夜 ]

  / NHIỆT ĐỚI DẠ /

  n

  đêm có nhiệt độ không thấp hơn 25 độ C
  外気温が摂氏 25 度より下がらない暑い夜を日本では熱帯夜とよぶ. :Ở Nhật Bản, một đêm nóng bức mà nhiệt độ không xuống dưới 25 độ gọi là "đêm nhiệt đới".
  熱帯夜に :Trong 1 đêm nhiệt đới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X