• Kỹ thuật

    [ 熱膨張分析 ]

    sự phân tích giãn nở nhiệt [dilatometory]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X