• [ 熱量計 ]

  / NHIỆT LƯỢNG KẾ /

  n

  Nhiệt lượng kế
  超音波熱量計 :Nhiệt lượng kế đo sóng siêu âm.
  伝導熱量計 :Nhiệt lượng kế bán dẫn

  Kỹ thuật

  [ 熱量計 ]

  nhiệt lượng kế [calorimeter]
  Category: vật lý [物理学]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X