• [ 年俸 ]

  n

  lương bổng hàng năm
  労働者の賃金は年俸制とする :Lương của công nhân được quyết định theo chế độ lương bổng hàng năm.
  不本意なシーズンにもかかわらず、そのリリーフ投手は65,000ドルの年俸アップとなった :Dù là một mùa thi đấu không được như ý nhưng cầu thủ ném bóng đó vẫn được tăng lương đến 65000$/năm

  [ 年報 ]

  / NIÊN BÁO /

  n

  báo cáo hàng năm
  年報に載った人の写真 :Hình của ai đó được đăng trong báo cáo hàng năm
  家計調査年報 :Báo cáo hàng năm về điều tra thu nhập và chi tiêu gia đình

  n

  niên báo

  Tin học

  [ 年報 ]

  sách hàng năm [annual/yearbook]
  Explanation: Sách hoặc tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ, vẫn cùng một tên nhưng mỗi lần lại có nội dung khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X