• Kỹ thuật

    [ 能動素子 ]

    nguyên tố phóng xạ [active element]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X