• [ 納付 ]

  / NẠP PHÓ /

  n

  Sự thanh toán/sự cung cấp

  [ 農夫 ]

  / NÔNG PHU /

  n

  Nông dân (nam)

  n

  nông giới

  n

  nông phu

  n

  thợ cày

  [ 農婦 ]

  / NÔNG PHỤ /

  n

  Nông dân (nữ)

  Kinh tế

  [ 納付 ]

  việc thanh toán [payment]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X