• [ 延べ人員 ]

  / DIÊN NHÂN VIÊN /

  n

  toàn bộ nhân sự
  五人で4人かかった仕事の延べ人員は20人です:Tổng số nhân công cho công việc cần 4 người được thực hiện bởi 5 người là 20 nhân công

  [ 延人員 ]

  / DIÊN NHÂN VIÊN /

  n

  toàn bộ nhân sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X