• [ 延べ坪 ]

  n

  tổng diện tích kiến trúc
  1階と2階の延べ坪は150平方メートルです:Tổng diện tích của tầng 1 và tầng 2 là 150 m2

  [ 延坪 ]

  / DIÊN BÌNH /

  n

  tổng diện tích sàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X