• [ 延べる ]

  v1

  giãn rộng/kéo dài/vươn rộng/mở rộng/cơi nới
  床を延べる: mở rộng sàn nhà

  [ 述べる ]

  n

  tỏ bày
  bầy tỏ
  bày

  v1

  tuyên bố/nói/bày tỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X