• [ 裸一貫 ]

  n

  sự không có cái gì
  裸一貫で: từ không có cá
  裸一貫から始める: bắt đầu từ số 0 (từ không có cái gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X