• [ 発射台 ]

  / PHÁT XẠ ĐÀI /

  n

  bệ phóng/đài phóng
  発射台の上で激しい爆発を引き起こす :Gây ra một vụ nổ lớn trên bệ phóng.
  ~ヘ照準を定めたミサイル発射台がある :Đài phòng tên lửa đã được nhằm chuẩn đến ~.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X