• Tin học

  [ ハッシュ合計 ]

  tổng băm [hash total]
  Explanation: Là một giá trị dùng để kiểm tra lỗi tạo được bằng cách gắn thêm vào dữ liệu một nhóm dữ liệu kiểm tra được xác định bằng chính dữ liệu ban đầu. Sau khi xử lý hay truyền tới đích, giá trị kiểm tra đó sẽ được tính lại và so sánh với giá trị kiểm tra nhận được. Nếu chúng khác nhau, thì quá trình truyền có sai sót dữ liệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X