• []

  n

  cái đầu tiên/cái mới

  n-suf, adj-no

  đầu tiên/mới
  初物:vật phẩm đầu

  []

  n, suf

  sự xuất phát
  phát
  A発B宛の口頭メッセージを伝える :Chuyển nội dung một tin nhắn bằng lời của người A đến người B.
  _時A発B行きの列車の座席を予約する :Đặt chỗ trên chuyến tàu rời đi từ địa điểm A đến địa điểm B tại ...
  Ghi chú: số đếm lần bắn súng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X