• [ 初日 ]

  / SƠ NHẬT /

  n

  bình minh ngày đầu năm
  面接の際に申し上げましたとおり、9月18日(月)が勤務の初日になります。 :Như đã nói trong khi phỏng vấn, ngày 18 tháng 9 là ngày đầu tiên đi làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X