• []

  n-adv, n-t

  xuân
  mùa xuân

  [ 張る ]

  v5r

  vênh vang/khoe khoang
  エリックさんは見えを張ってベンツを買った。: Eric mua chiếc xe để vênh vang với mọi người.
  căng

  vt

  căng cứng
  肩が張っているときはこの塗り薬が効く。: Khi bạn căng vai lên thì lọ thuốc bôi này mới có tác dụng.

  vi

  căng ra/chăng ra
  天井に蜘蛛の巣が張っている。: Tơ nhện chăng trên trần nhà.

  vi

  chăng

  vi

  mắc

  vt

  phình ra
  ビールを飲んだら腹が張った。: Cứ khi uống bia là bụng tôi phình ra.

  vt

  trải dài/kéo dài/căng ra/trương ra
  もっとロープをぴんと張ってください。: Hãy kéo căng cái dây hơn.

  [ 貼る ]

  v5r

  gắn
  dán/ gắn cho
  バーモントの人は州外の人間に平地人というレッテルを貼る :Những người Vermont sẽ dán mác người bình địa cho những người ở ngoài vùng này
  行儀よくすることを拒む子どもに医学用語のレッテルを貼る :Gắn một thuật ngữ y học cho những đứa bé từ chối hành vi ứng xử tốt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X