• Kinh tế

    [ 反対貿易風 ]

    gió phi mậu dịch/gió ngược lại gió alizê [antitrade]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X