• [ 斑点 ]

  n

  vết dơ
  đốm
  chấm nhỏ/đốm nhỏ

  Tin học

  [ 反転 ]

  sự đảo ngược/sự hoán vị/phép nghịch đảo [inversion (vs)/reversal]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X