• [ 反動 ]

  n

  sự phản tác dụng
  sự phản động
  反動的: có tính chất phản động
  phản động
  chủ nghĩa phản động
  反動派: bè lũ phát xít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X