• Tin học

    [ 媒体アクセス制御プロトコル ]

    giao thức kiểm soát truy cập môi trường truyền/giao thức MAC [MAC Protocol/Media Access Control Protocol]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X