• Kỹ thuật

  [ 爆発溶接 ]

  sự hàn nổ [explosion welding]
  Explanation: 火薬の爆発による衝撃圧力を利用して行う固相溶接。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X