• [ 万人 ]

  / VẠN NHÂN /

  n

  rất đông người/quần chúng
  万人向き: hướng về quần chúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X