• [ 万止むを得なければ ]

  / VẠN CHỈ ĐẮC /

  exp

  vạn bất đắc dĩ/khi không thể tránh khỏi

  [ 万已むを得なければ ]

  / VẠN DĨ ĐẮC /

  exp

  vạn bất đắc dĩ/khi không thể tránh khỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X