• [ 光る ]

  n

  bóng

  v5r

  sáng/tỏa sáng/phát sáng/chiếu sáng

  v5r

  soi sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X