• Kinh tế

  [ 引受拒絶証書 ]

  giấy chứng từ chối chấp nhận (hối phiếu) [protest for non-acceptance]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X