• [ 被除数 ]

  / BỊ TRỪ SỐ /

  n

  Số bị chia

  Tin học

  [ 被除数 ]

  số bị chia [dividend]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X