• Kỹ thuật

    [ ひずみエネルギー解放率 ]

    tốc độ giải phóng năng lượng biến dạng [strain energy release rate]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X