• Kỹ thuật

    [ ひずみ速度 ]

    tốc độ biến dạng [strain rate]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X