• Kỹ thuật

    [ ひずみ増分理論 ]

    thuyết biến dạng lớn dần [incremental strain theory]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X