• Kỹ thuật

    [ ひずみ範囲 ]

    vùng biến dạng/phạm vi biến dạng [strain range]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X