• Kỹ thuật

    [ ひずみえねるぎーみつど ]

    mật độ năng lượng biến dạng [strain energy density]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X