• Tin học

  [ 左マウスボタン ]

  nút chuột phải [left-side mouse button]
  Explanation: Nút bấm chuột bên phải.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X