• Tin học

    [ 否定積 ]

    phép toán NAND [non-conjunction/NAND operation/NOT-BOTH operation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X