• Tin học

    [ 否定和 ]

    phép toán NOR [non-disjunction/NOR operation/NEITHER-NOR operation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X