• [ 人で無し ]

  / NHÂN VÔ /

  adj-na

  Cầm thú/đê tiện/vô ơn

  n

  loài cầm thú/sự đê tiện/sự vô ơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X