• [ ひとり歩き ]

  n

  sự đi một mình/sự tự đi

  [ ひとり歩きする ]

  vs

  đi một mình/tự đi

  [ 一人歩き ]

  / NHẤT NHÂN BỘ /

  n

  Đi bộ một mình
  言葉が一人歩きする :lời nói gió bay
  夜中に一人歩きする :đi bộ một mình trong đêm khuya

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X