• [ 非同期 ]

  / PHI ĐỒNG KỲ /

  n

  Không đồng bộ

  Tin học

  [ 非同期 ]

  dị bộ/thiếu đồng bộ/không đồng bộ [asynchronous]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X